Ungas levnadsvilkor

Spara som Excel
Tillbaka

Ekonomisk och social utsatthet

Dölj filter
Källa: Socialstyrelsen, registret över ekonomiskt bistånd
Senast uppdaterad: September 2013
Nästa uppdatering: September 2014
Tips: Zooma genom att dra och släppa i diagrammet.
Källa: Socialstyrelsen, registret över ekonomiskt bistånd
Senast uppdaterad: September 2013
Nästa uppdatering: September 2014

Ekonomiskt bistånd - Män

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inrikes födda
(TKr)
48 47 46 48 49 48 50 48 42 51 49 52 51 54 54 55 52 54 55
Utrikes födda
(TKr)
45 49 50 49 49 51 52 57 40 49 48 51 53 53 55 49 48 53 54
Total 93 96 96 97 98 99 102 105 82 100 97 103 104 107 109 104 100 107 109

Ekonomiskt bistånd - Kvinnor

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inrikes födda
(TKr)
38 38 37 38 39 38 40 38 34 41 39 41 41 43 43 44 42 43 44
Utrikes födda
(TKr)
36 39 40 40 39 41 42 46 32 39 38 40 42 42 44 39 38 42 43
Total 74 77 77 78 78 79 82 84 66 80 77 81 83 85 87 83 80 85 87
Källa: Socialstyrelsen, registret över ekonomiskt bistånd
Senast uppdaterad: September 2013
Nästa uppdatering: September 2014